ZEMNÍ PRÁCE - AUTODOPRAVA Miroslav Forró

· zemní práce

· nákladní autodoprava

· kontejnerová doprava

· výstavba, opravy, údržba a rekonstrukce inženýrských sítí (vodovod, splašková a dešťová kanalizace, čistírny odpadních vod, septiky, přípojky)

· terénní úpravy

· hydroizolace staveb

· demoliční práce

· výstavba, opravy, překopy a rekonstrukce komunikací a chodníků

· základy staveb

· systémy využití dešťové vody

· drenážní systémy

· odbahnění rybníků a toků

· likvidace černých skládek

Seznam služeb

Kontaktujte nás na čísle:

+420 605 206 138